Szukaj:

Zapalenie ucha u psa

Choroby uszu


Wedug statystyk problemy z uszami to trzeci najczstszy powód naszych odwiedzin klinik weterynaryjnych. Czstszym powodem s tylko problemy skórne oraz problemy odkowe i zatrucia pokarmowe.

 Przyczyny choroby

 

Ucho psa zbudowane jest z ucha zewntrznego, ucha rodkowego oraz ucha wewntrznego. To wanie choroby ucha zewntrznego s najczstsz przyczyn chorób uszu. Przyczyn jest sama budowa przewodu suchowego który u psa biegnie zupenie inaczej ni u czowieka, a wic pionowo w dó pod ktem okoo 60 stopni a nastpnie poziomo, czsto tez ucho zakryte jest lunie opadajca  maowin uszn co powoduje wytworzenie si w uchu swoistego ,,mikroklimatu” – ciepego i wilgotnego który sprzyja namnaaniu si rónego rodzaju drobnoustrojów i bakterii. 
Inn przyczyn zakae bakteryjnych (gronkowce, pasterelle), pasoytniczych (wierzbowiec uszny) i grzybiczych mog by kpiele w stawach, rzekach i kauach gdzie woda atwo moe dosta si do ucha  oraz kontakt z innym zaraonym zwierzciem. 
Przyczyn mog by take ciaa obce które znalazy si w uchu np: kleszcze, gazki, patyczki, kosy zbó i traw itp. Im nasz pies jest bardziej ciekawski i ma predyspozycje do przeszukiwania traw, krzaków tym  prawdopodobiestwo pojawienia si ciaa obcego jest wiksze.

Czsta przyczyn chorób uszu, szczególnie zapalenia s rónego rodzaje alergie - pies drapic si kaleczy skór a to sprzyja namnaaniu bakterii, grzybów i drobnoustrojów.ucho_psa.jpg

Naley te pamita e niektóre rasy s po prostu bardziej  predysponowane do chorób uszu z powodu np: wskiego przewodu suchowego, do tej grupy niestety zaliczaj si tez nasze yorki, oprócz nich take maltaczyki czy westy oraz z powodu zwisajcych uszu i tym samym sabej wentylacji, do tej grupy zaliczy mona spaniele, pudle, goldeny czy nowofundlandy

 

Objawy

 

Najczstszymi objawami zapalenia ucha jest jego wid, pies mocno drapie sie za uchem, moe przy tym piszcze. Piesek moe tez trzepa uszkami, moe tez przechyla gówk na stron chorego uszka. Czsto maowina uszna jest zaczerwieniona i gorca, uszko moe by wraliwe na dotyk i piesek moe nerwowo na dotyk reagowa. Innymi objawami mog by take : nadmierna ilo wydzieliny usznej (czsto ropna i ciemnobrzowa) oraz nieprzyjemny zapach z ucha

 

Badanie

 

Podstawowym badaniem jest obejrzenie uszka z zewntrz i wokó uszka na zewntrz a nastpnie wewntrz za pomoc specjalnie do tego celu skonstruowanego  przyrzdu – otoskopu. W niektórych przypadkach konieczne bdzie te pobranie materiau z uszka do dalszych bada: mikroskopowego gdzie mona stwierdzi czy wystpuj pasoyty oraz cytologicznego i bakteriologicznego.otoskop.jpg W przypadkach powracajcych czsto zapale ucha konieczny bdzie posiew w celu ustalenia odpowiedniego antybiotyku do leczenia Jest to szczególnie istotne w przypadku przewlekych bakteryjnych zapale uszu. Bakterie czsto wykazuj du antybiotykooporno, wic bez wykonania antybiogramu mona tygodniami próbowa leczy metoda prób i bdów bez wikszych efektów.

 

Leczenie

 

Leczenie zaley oczywicie od diagnozy. W przypadku kiedy w uchu znajduje si ciao obce naley oczywicie je usun.

W kadym przypadku bardzo wane jest dokadne wyczyszczenie uszka i przewodu suchowego, naley to robi rodkami z alkoholem gdy paruj one szybko z ucha, rodki na bazie wody nie paruj tylko zwikszaj wilgotno w uchu a to sprzyja namnaaniu drobnoustrojów.

W zapaleniach bakteryjnych stosuje si antybiotyki czsto w postaci maci i kropli w ciszych przypadkach stosuje si leki zoone które oprócz antybiotyku zawieraj take lek przeciwgrzybiczny i przeciwpasoytniczy a take  sterydowy rodek przeciwzapalny i lek przeciwbólowy (Surolan, Oridermyl, Dexoryl). Naley te uwaa czy nie zostaa uszkodzona bona bbenkowa, w przypadku jej uszkodzenia naley zmieni leczenie gdy substancje zawarte w niektórych preparatach mog uszkadza ucho rodkowe

 

Jak zapobiega chorobom uszu i je pielgnowa?

 

Podstawow czynnoci jest regularne kontrolowanie uszu, tak najatwiej wykry wczesne objawy choroby. Uszy powinnimy kontrolowa co najmniej dwa razy w tygodniu.

Naley regularnie przemywa uszka psa preparatami specjalnie do tego celu przeznaczonymi. Preparaty powinny by na bazie alkoholu gdy atwo one paruj z przewody suchowego. Nie naley stosowa preparatów na bazie wody. Polecane przeze mnie preparaty to Otosol firmy Biofaktor oraz Otifree firmy Vetoquinol Biowet. Czycimy uszka, gdy gromadzca si wewntrz woskowina i i brud ulegaj rozkadowi i zatykaj przewody, doprowadzajc do niebezpiecznych schorze.

Raczej nie powinnimy uywa w tym celu patyczków do czyszczenia ludzkich uszu, gdy s one za krótkie, i amliwe, do tego zwilone potrafi zgubi wacik a to moe by bardzo niebezpiecznebiofaktor_otosol.jpg     otifree.jpg

Podczas kpieli naley uwaa aby woda nie przedostaa si do uszka, w razie ,,zalania” uszka naley je wysuszy – po przedostaniu si wody do ucha pies moe je usun tylko przez ,,trzepanie” gow ale w takim przypadku tylko cz wody wydostanie si z ucha a cz przedostanie do ucha rodkowego mogc powodowa stany zapalne

Naley take usuwa z uszu twarde i dugie  wosy wyrastajce z ucha gdy osiada na nich kurz i woszczyna, co drani ucho i prowadzi do zapale 
Nie naley take pozwala psu na wystawianie gowy przez okno w czasie jazdy samochodem.

Uwaga: Choroby uszu, w tym jego zapalenie jest powanym schorzeniem i nie leczone albo le leczone moe doprowadzi do guchoty, dlatego gdy zauwaymy pierwsze objawy choroby powinnimy skonsultowa si z weterynarzem

fuuka ayase okhentai.net ochiko terada
prone xxx ymlporn nepali puti
booty talk chaturb the l chat
bf hd indian hardcore-sex-videos katrina kaif ka sexy video
xxx kajal hardcore-tube nude schoolgirl