Szukaj:

Wybr szczeniaka a Test Campella-Fishera


Jak wybra pieska dla siebie, jak przewidzie jaki moe mie charakter, czy bdzie ulegy, bdzie dominowa a moe bdzie agresywny, sprawd na czym polega test Campella-Fischera

Test Campella-Fishera pozwala na wybranie szczeniaka o cechach jakie najbardziej nam odpowiadaj. Przeprowadzajc ten test jestemy w stanie okreli z duym prawdopodobiestwem jaki charakter ma szczeniak. Naley pamita e charakter szczeniaka zaley przede wszystkim od tego jakiej rasy, w samej rasie wystpuj jednak i psy bardziej i niej posuszne, identycznie jest w miocie w którym wystpowa mog pieski o zupenie rónym charakterze.

Test ten stosuje si powszechnie dla ras duych, wród psów wybieranych do policji, ratownictwa oraz na przewodników ale..... zastosowanie go u ,,charakternych” yorków, które znane s ze swojego temperamentu te moe da pewien pogld o charakterze pieska. Test umoliwia sprawdzenie na ile szczeniak jest towarzyski, czy ma skonnoci przywódcze, tzn. próbuje narzuci swoj wol, jego odwag, ulego, czy ma niezaleny charakter i samotnicze usposobienie.

yorki_04_07.jpg

Test przeprowadza si na podstawie kilku prób, które s odpowiednio punktowane

1 - Test atrakcji socjalnej wzgldem czowieka: szczenita  umieszczamy pojedynczo na rodku pokoju, najlepiej wczeniej im nieznanego, a nastpnie robimy kilka kroków w kierunku wyjcia, usiujc zwróci na siebie uwag pieska. Niektóre szczeniaki biegn natychmiast (taki otrzymuje 1 punkt) nawet próbuj zabawy, inne podbiegaj dopiero po chwili, kulc si, ze spuszczonym nisko ogonkiem( taki otrzymuje 4 punkty), albo te cakowicie nas ignoruj, zajmujc si eksploracj terenu na wasn rk.(taki otrzymuje 5 punktów)

2 - Test zdolnoci podania za obserwatorem: gaszczemy psa przez chwil, a potem odchodzimy próbujc przywoaniem skoni go do pójcia za sob. Punkty przyznaje si identycznie jak w próbie poprzedniej

3 - Test akceptacji przymusu ze strony obserwatora: przewracamy szczeniaka na grzbiet i przytrzymujemy okoo 30 sekund kadc rk na klatce piersiowej. Reakcje szczenit róni si od energicznego wyrywania si i gryzienia (1 punkt) do wyrywania si, skomlenia i biernego poddawania si przymusowi (4 punkty)

4 – reakcja na pen dominacj -  chwytamy szczeni oburcz w okolicy mostka, podnosimy je na wysoko okoo 30 cm nad ziemi i przytrzymujemy okoo 30 sekund.  Punktacja podobnie jak w poprzedniej próbie

5 - Test akceptacji dominacji: gaszczemy stojce szczeni po grzbiecie silnym uciskiem na kb  zmuszajc do pooenia si. Szczenita dominujce wyrywaj si energicznie (1 punkt) gryz,  inne potulnie przywieraj do ziemi  ( 4 punkty) jeszcze inne ignoruj gaskanie ( 5 punktów)

6 - Test pokory:  uderzamy szczeniaczka lekko otwart doni w policzek lub nos i obserwujemy jego reakcje. Szczeni moe reagowa aktywnie próbujc nawet ugry (1 punkt), moe ucieka przestraszone ( 4 punkty) lub zupenie ignorowa uderzenie (5 punktów)

Na podstawie tego testu  wiemy e:

Pies który otrzyma w wikszoci prób 1 - Pies bardzo dominujcy to pies pewny siebie, odwany ale wymagajcy bardzo konsekwentnego prowadzenia, w przeciwnym razie moe by agresywny. Pies dla dowiadczonych.

Pies który otrzyma 1 i 2 – pies równie odwany ale nie agresywny. Spokojniejszy i atwiejszy do uoenia

Pies który otrzyma 2 i 3 – psy do posuszne, przyjazne dla ludzi. Ich agresja moe by przejawem lku i nie waciwego prowadzenia. Psy o zrównowaonej psychice, atwe do uoenia

Pies który otrzyma 3 – pies ulegy, atwo si podporzdkowujcy. Nadaje si na psa rodzinnego

Pies który otrzymywa w wikszoci 4  - psy o niepewnej psychice, bardzo ulege ale zarazem bardzo pochliwe, co  w pewnym przypadku moe prowadzi do ich agresji . Nie nadaj si na psy rodzinne i dla dzieci 

Pies który otrzymywa w wikszoci 5 – trudne do uoenia, psy- indywidualici, nie nadaj si na psa towarzysza

fuuka ayase okhentai.net ochiko terada
prone xxx ymlporn nepali puti
booty talk chaturb the l chat
bf hd indian hardcore-sex-videos katrina kaif ka sexy video
xxx kajal hardcore-tube nude schoolgirl