Szukaj:

Szczepienia


Szczepienia
 
Szczepienia ochronne powoduj wytworzenie przeciwcia, które s potrzebne kademu organizmowi do obrony przed atakiem wirusów i bakterii. Przeciwciaa niszcz lub osabiaj dziaanie wirusa utrudniajc mu wtargnicie do zdrowej komórki.

W momencie urodzenia organizm szczeniaczka nie jest jeszcze zdolny do samodzielnego wytwarzania przeciwcia, dlatego otrzymuje je od matki i wysysa je od niej wraz z mlekiem. S to przeciwciaa przeciwko chorobom z którymi si w yciu zetkna lub przeciwko którym zostaa zaszczepiona. Jest to tzw odporno bierna (wrodzon) któr szczeni posiada do okoo 7 – 10 tygodnia i która maleje z tygodnia na tydzie. Szczepionka wprowadzona do organizmu za szybko, czyli wtedy kiedy jest jeszcze dua odporno bierna moe osabi odporno szczeniaczka zamiast j zwikszy. Przeciwciaa pochodzce od matki niszcz wtedy te wprowadzone poprzez szczepionk i same jednoczenie si zuywaj, co w efekcie sprawia e organizm pieska staje si zupenie bezbronny. Dlatego kupujc pieska, naley zwróci uwag kiedy zostao one zaszczepione.
Okoo 6-8 tygodnia, w momencie kiedy odporno bierna maleje, szczeni powinno zosta zaszczepione przede wszystkim przeciwko nosówce i parwowirozie i ewentualnie przeciwko zakanemu zapaleniu wtroby. Przy ponownym szczepieniu które powinno nastpi po okoo 2-3 tygodniach, czyli midzy 8 a 12 tygodniem ycia ( nie póniej ni w 12 tygodniu ycia) naley pieska zaszczepi ponownie przeciwko nosówce i parwowirozie oraz przeciwko innym chorobom zakanym: leptospirozie, zakanemu zapaleniu wtroby, kaszel kennelowy. Pomidzy 12 a 16 tygodniem komplet szczepie powinno si powtórzy dodajc szczepienie przeciwko koronawirozie. Szczepienia powtarza si corocznie przez cae ycie psa. Szczepienie przeciwko wcieklinie wykonuje si najwczeniej po ukoczeniu przez szczeni trzeciego miesica ycia.
Czas wytwarzania przez pieska przeciwcia po szczepieniu wynosi okoo 2 tygodnie i tyle te po kadym szczepieniu powinien wynosi okres kwarantanny. Piesek wtedy nie moe wychodzi na dwór, mie stycznoci z innymi psami, kotami czy nawet naszymi butami poniewa na nich równie znajdowa si moe miertelnie zabójczy dla zdrowia naszego szczeniaczka wirus.
 
 
Choroba
6-8 tydzie
8-12 tydzie
12-16 tydzie
3-6 miesic
nosówka
X
X
X
 
parwowiroza
X
X
X
 
Zakane zapal. wtroby
 
X
X
 
leptospiroza
 
X
X
 
Kaszel kennelowy
 
X
X
 
Coronawiroza
 
 
X
 
wcieklizna
 
 
 
X
 

fuuka ayase okhentai.net ochiko terada
prone xxx ymlporn nepali puti
booty talk chaturb the l chat
bf hd indian hardcore-sex-videos katrina kaif ka sexy video
xxx kajal hardcore-tube nude schoolgirl